29. november 2012

Kjørekveld, med 19 medlemmer og et stort antall gjester innom. Vi fikk også ett nytt medlem i løpet av kvelden samt delte ut innmeldingsblankett til én annen.
Ved 19-tiden, før trafikken kom i gang, var det høytidelig broåpningsseremoni i sosialrommet, med servering av (frukt)champagne. Broen er et prosjekt som har pågått over lengre tid og involvert flere av klubbens medlemmer. Nå var tiden inne for å ta den i bruk, og det var naturlig at broens donator fikk kjøre det offisielle åpningstoget (pyntet med flagg og grønt) over broen. Etter seremonien kom trafikken i gang, og det var tett med tog på sporene gjennom hele kvelden. Noe etter midnatt ble de siste togene pakket sammen.

Åpningstoget over broen

Åpningstoget på returen

Et staselig tysk tog

Norske tog på Solberg

El 17 med B7-slerke

Snøryddingslok

Solberg stasjon

Et britisk tog på besøk

Et tungt amerikansk kulltog over broen