2. oktober 2019

Det var hele 8 personer som stilte til seniortreff denne dagen. Materiellet var stort sett norsk og damp, diesel og el. I tillegg gikk det et og annet tysk lok på anlegget. Vi hadde samtaler, kaffe og kaker var også lagt inn i seansen. Stort sett var alle stasjoner ubetjente slik at vi måtte holde kontroll selv på om toget kunne forlate stasjonen og kjøre til neste. En litt overraskende ting var onkels plassering av den nye folkevognen litt for tett på sporet.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

DMJK på skinnene

Loket klargjøres for rensing

Onkel på jakt etter…