18. april 2019

Det var bare 5 medlemmer samt to besøkende som møtte opp denne torsdagen i påsken. Et par av oss møtte tidlig for å fortsette uttestingen av styringssystemet rundt Kobbarvik, noe som gikk veldig bra. Så langt ser det ut til å fungere helt fint, men det trenger en gjennomkjøring med litt mere trafikk på anlegget. På neste kjøredag vil det bli skikkelig testet for å se om det fungerer som det skal.
Det ble også arbeidet på detaljer på en av platene bak Mjøndalen hvor det ble plantet både busker og trær. Det er en god del arbeid som fortsatt står igjen, men det går framover. Håpet er å få satt ut dette i ikke alt for lang framtid.
Videre ble det jobbet med landskapet bak smalsporet ved Vallekilen for å få framdrift på dette også. Det er en del igjen, men håpet er at flere kan ta tak i dette og få avsluttet detaljeringen.
Det ble servert pølser til normal tid og det ble foretatt prøvekjøring av en del tog. Nattskiftet var aktiv denne kvelden/natten.

Tekst: Bodvar Haugland
Fotos: Bodvar Haugland, John Eliassen og Jimmy Thorsen

Detaljer på ny del Mjøndalen

En annen vinkel på samme bygg

Landskapsdetaljer blir lagt til ved smalsporet

Nok en bygning med nye detaljer til Mjøndalen

Siste (u)lyder før det blir overlatt til Norsk Trekkspillretur AS

Prøvekjøring av en Heljan Di3

Prøveutsetting bak Mjøndalen

Den nye fjellskråningen ved Vallekilen