30. april 2009

Kjørekveld, med 14 medlemmer og flere gjester innom. Første delen av kvelden ble noe skjemmet av støy fra et øvende band i etasjen under, det er ikke akkurat god støydemping i bygget. Trafikken var også denne gang tett, det var merkbart at sporet til Mjøndalen ikke var i drift. Men vi merket positiv effekt av sporomleggingen på hovedsporet, som gir dobbeltspor på en stor del av strekningen mellom Solberg og Sigdal. Trafikken gikk tett frem til noe over midnatt, da også de siste pakket sammen.

Som vanlig på våre kjørekvelder var trafikken godt blandet

Klubbens nye flisvogner ble tatt i bruk

Uvanlig trekkraft på anlegget

En svensk Rapid