1. juni 2022

Igjen har vi passert et bytte av måned. Og dermed møter en del personer som har nådd en viss alder opp i lokalet for kjøring, kaker, kaffe og diskusjon. I dag møtte 6 opp til denne sesjonen. Det var norsk, tysk og sveitsisk materiell ute og kjørte. Litt utfordrende med signalene, men ved å arbeide med det, løste det seg. Vi ser bort i fra uhellet som oppstod, og som det nå er opp til uhellskommisjonen å finne ut av.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Ce 6 8 II parkert

Nattoget klar på Rognmo

Passasjertog klar til avgang Mjøndalen

Stortysker med passasjertog

Stortysker og Di3 venter på oppdrag

Type 32 klargjøres til rørblåsing

Tysk 798 998 på utprøving

Tysk sprinter gjøres klar

Uhellskommisjonen må ut igjen