2. november 2017

Byggekveld, med 14 medlemmer tilstede. Det ble gjort arbeid på mange områder på anlegget, hvilket gjorde utfordrende for gjestene av den yngre garde å fremføre tog mellom «byggeplassene». Ved Sigdal grodde det frem en knaus med busker og trær, under smalsporstasjonen ble det koblet ledninger, ved Mjøndalen ble det montert signaler og ved Solberg ble det koblet lamper. Det ble også utplassert noen modifiserte kjøretøy. Ut på kvelden ble det servert lettsprengte pølser.
Nattskiftet fortsatte etter at referenten dro hjem ved 23-tiden.

Kobling av ledninger under smalsporstasjonen

Ny lampe på plattformen ved Solberg stasjon

Vi har opprettet bussrute til Brakerøya med Drammen Kommunale Trikk

Forsignal før Mjøndalen (bak Larsens Tapperi)

Det gror bak tomten til Sebedeus Råtemyr