22. mai 2014

12 medlemmer møtte. Ganske tidlig på kvelden fikk vi løftet oppstillingsområdet på plass, og spor ble lagt frem til det fra begge sider. Videre fikk vi montert en engelskmann og et buttspor ved Sigdal, samt flyttet litt på sportraseen i vendesløyfen. Det ble jobbet videre med støttemurer ved den store broen, og en bygård ble sterkt forbedret vha. noen strøk maling. Det ble også ryddet endel, med tanke på neste ukes kjørekveld.
Ingen nattskift denne gang, formannen forlot bygget som siste person litt etter midnatt.

Mange medlemmer tro til for å få oppstillingsområdet på plass

Nesten på plass…

Mere spor ved Sigdal

Murarbeider ved broen

En bygård har fått fjernet plastpreget