2. desember 2021

Byggekveld, med 10 medlemmer til stede. Det ble jobbet med sporplaner og sporlegging ved havneområdet, detaljering ved kaiområdet på Rognmo og vi fikk satt inn innervinduene på sosialrommet. En gruppe jobbet med feilsøking på digitalanlegget.
Det var ingen nattskift, sistemann dro hjem klokken 2320.

Med innervinduer på plass blir det lunere i sosialrommet

Betongdekket ved kaien ble overflatebehandlet og pullerter ble montert

Sporplanlegging ved havneområdet

Feilsøking på digitalanlegget