22. januar 2009

10 medlemmer og noen gjester. Det ble jobbet intenst på flere områder: Hull ble saget til svingskiven ved godsområdet og skiven prøvelagt, testene med Jomo-spor fortsatte og en vellykket sporbit ble laget, flere nye kjørekontrolleruttak ble montert og koblet (se bilde). Ved nødutgangen ble det lagt tre spor over den svingbare lemmen: En smalsportrasé, trekkespor for godsområdet samt mesteparten av sporet mellom godsområdet og hovedlinjen. Da referenten dro hjem et kvarter etter midnatt var det fortsatt tre mann i arbeid.

Testbit med Jomo-spor

Alle sporene over nødutgang-lemmen er nå ferdig lagt

Nye kjørekontrolleruttak