29. desember 2009

Årets siste kjørekveld var lagt til en tirsdag, og det dukket opp ikke mindre enn 15 medlemmer samt et tidligere medlem. Vi hadde en hyggelig kveld, med togkjøring, samtaler, fotografering, pølser og sjokolade. Det var som vanlig mest norsk materiell på sporet, men også flere innslag fra Sverige, Tyskland og Sveits. Trafikken stilnet av mot midnatt.