30. september 2021

Kjørekveld, med 12 medlemmer til stede. Det var mye trafikk denne kvelden og til dels med lange tog. Vi hadde også noen utfordringer med signalanlegget, men fikk allikevel til en noenlunde trafikkavvikling. Vi tok pause utpå kvelden for pølseservering, den første på halvannet år. Deretter gikk trafikken videre, frem til rundt kl. 2300.

Et herlig nostalgitog, med lok fra Fleischmann og vogner fra Märklin

Svensk og norsk tog på Mjøndalen

Tysk passasjertog på Mjøndalen

Gammeltysker med passasjervogner

IORE-lok på Solberg Skifte

Gammeltysker med godsvogner

Tysk blandet tog

En Di3 i stallen på Rognmo

Stortysker på vei mot Solberg

Kveldens minste