19. april 2012

9 medlemmer møtte. Vi fortsatte på broprosjektet samt passasjerundergangen ved Solberg stasjon. Det ble også ballastert videre på smalsporet. En del lok ble også prøvekjørt, og to NMJ type 18 fikk innmontert og programmert lyddekodere.
Det var ingen nattskift denne gang.

Det ble laget gangvei fra undergang til en kommende plattform

God fremgang på bruprosjektet

Dyp konsentrasjon over et par demonterte type 18