Torsdag 13. september 2007

6 medlemmer og 3 gjester fant veien denne kvelden. Det ble utført snekkerarbeider, saget tømmerlaster og jobbet videre på veiskjæringen i sosialrommet, nær plassen der Larsens Tapperi skal ligge. Hullet for inspeksjonsluke ved Solberg stasjon fikk innramming før kveldens arbeid var over. Saging av «tømmer»Bygging av inspeksjonslukeFerdig ramme for inspeksjonsluke

Saging av "tømmer"
Bygging av inspeksjonslukeFerdig ramme for inspeksjonsluke