28. april 2022

Kjørekveld, med 10 medlemmer og en gjest til stede. Som vanlig på våre kjørekvelder var materiellet norsk, svensk og tysk. Signalsystemet fungerte stort sett bra, og med relativt få lokførere var trafikken håndterbar. Kjøringen fortsatte etter pølsepause (konfekt til dessert) og frem til noe før klokken 23.

Tysk BR 181 på Mjøndalen

Svensk passasjertog på Solberg

Skd 221 med tomme stakevogner

Tysk V200 med vendetog

Cmb type 16 på Solberg stasjon

Gammeltysker med godstog

Di3 med godstog

Svensk Rc-lok med passasjertog

Tysk godstoglok på Rognmo

Skifting med El10 ved Solberg gods

Di3 med passasjertog

Gammelt tysk passasjertog