Torsdag 25. september 2003

Kjørekveld, med 8 medlemmer tilstede. Vi hadde flust med kjørekontrollere, så trafikken gikk tidvis meget tett på banen. Kjøringen stilnet av ved midnatt.