6. september 2023

Igjen var det blitt onsdag etter kjøretorsdag og dermed samling av klubbens seniorer pluss andre som føler at de passer inn i denne kategorien. Det var 8 personer som hadde møtt opp og det kom opp en god blanding av materiell fra Norge, Sverige og Sveits. Før en skikkelig kommer i gang, er det viktig å få en kopp kaffe og ha litt diskusjon. Under kjøringene fungerte signalanlegget noenlunde slik det bør gjøre. Trafikken gikk uten noen uhell og vi kom fram der vi ville. Litt arbeid på toglederplassen løste mange av utfordringene. Kake og kaffe ble fortært med fortsettelse av diskusjonene. Avsluttet dagen med nok noe kjøring rundt på anlegget.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Kjøretråd sjekkes Mjøndalen

20 b klar med grustog

39 klar til innsats

BLS Re 4-4 passerer Mjøndalen

Di3 klargjøres for neste oppdrag

Ekspressen klar til avgang