12. desember 2013

Denne byggekvelden var vi 11 medlemmer tilstede. Vi fikk festet flere spor til oppstillingsområdet, koblet ledninger til en del meter med spor, gjort diverse landskapsarbeider i sosialrommet, støvsuget og ryddet til neste torsdags kjørekveld, spist lettsprengte pølser og prøvekjørt noen lokomotiver. Kuflokken fra forrige uke ble jaget bort fra beitet til fordel for en flokk med 40 sauer.

Flere sporlengder ble limt fast

Sauer ble sluppet ut på beite