5. juli 2023

6 seniorer møtte opp til samling rundt tog, kaffe, prat og kake. Det var mye utenlandsk denne gangen, bare nogle Di3’er blandet seg inn i materielloppsettet. Det var meget lett kjøring i løpet av sesjonen. Eneste en måtte sjekke var strekningen Solberg – Sigdal. De fleste holdt ut til nærmere to. Bildene gir bare et uttrykk for de togene som ble oppdaget av fotografen.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Før påmontering av stor frontplog

Orient Express besøker Solberg

Vintersesongen nærmer seg

VT 11-5 besøker Solberg

Vt 11-5, BR 85 og Ge 4-4 på Solberg

BR 85 foran Wagon Lits vogner