22. august 2019

Byggekveld, med 13 medlemmer til stede. To mann jobbet med landskap langs smalsporet, det ble jobbet med detaljering på den ene seksjonen bak Mjøndalen, det ble montert brytere og noen ledninger på det midlertidige stillverket til Fossli og garderoben ved pipen ble ferdigstilt. En del tog ble også prøvekjørt.
Det var ingen nattskift denne gang, de siste dro hjem rundt midnatt.

Garderoben er ferdig

Landskapsbygging foregikk på begge sider av Fossli

Detaljering ved Mjøndalen