10. august 2023

Det var elleve medlemmer som møtte opp i klubben denne torsdagen. Underlaget til Engebretsen Emballasje var ferdigprodusert hjemme og måtte bli satt opp. Den er derfor nå klar til sporlegging og oppkobling av styring av vekselen. Videre ble det startet oppsetting av fjellpartier på Havna for å avslutte mot resten av anlegget. Oppi alt dette ble to lok sjekket for innhold i dekoderen og riktig satt opp. Et av lokene fikk en nyinstallasjon av lydfil etter å ha blitt sjekket for riktig dampstøtsekvens. Før disse oppgavene ble det forsøkt å finne ut hvor blokkene er i undergrunden, men en fant bare det første bruddet nedover. Må tas senere. Pølser, brus, sjokolade og kaffe ble servert samt at diskusjonene gikk livlig hele kvelden. De siste forlot lokalet sånn halv tolv.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Engebretsen Emballasje under oppbygging

Fjell under produksjon på Havna