2. januar 2014

Årets første byggekveld, med 10 medlemmer tilstede. Det ble jobbet med sporene til oppstillingsområdet og gjort litt landskapsarbeid i sosialrommet, men den primære oppgaven denne kvelden var rydding av verkstedet. Ting ble samlet og sortert eller sågar kastet. Noen tog ble også prøvekjørt, før det var tid for servering av lettsprengte pølser.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Kobling av ledninger

Grundig rydding i verkstedet