25. juli 2019

13 medlemmer møtte til en varm kjørekveld midt i ferietiden, der vi i tillegg til kjøringen også blant annet drakk varm kaffe og spiste varme pølser. Stasjonene var ikke bemannet, men trafikken gikk greit. Det var norske, svenske og britiske tog på sporene. Trafikken stilnet av noe etter klokken 23 på kvelden.

Containertog

Di 3 med teakvogner

Di 3 med stålvogner

Skd 220 på Rognmo med en lang rekke stakevogner

Svensk passasjertog på Mjøndalen

Fin samling med tog på Solberg Skifte

Passasjertog på Mjøndalen

På vei tilbake fra høvleriet med tomme tømmervogner