26. august 2021

Kjørekveld (årets første), med 7 medlemmer til stede. Med såpass få deltagere var det ikke behov for bemanning av stasjoner. Norske og tyske tog ble fremført, og både fotopauser og overlange tog ble akseptert. Pga. avstandskrav har vi ennå ikke kommet i gang med pølseservering, men det ble avholdt både is- og kaffepauser. De siste deltagere dro hjem før klokken var blitt 2300.

Det er alltid hyggelig når lokfører hilser tilbake

Henting av bilvogner fra Solberg

Godstog med Di3 passerer

Skifting av tankvogner

En stakkars Preiser falt ned i skinnegangen og ble overkjørt av en Di2

Di 2 med sidetippvogner på Gystad

Langt godstog på Solberg Skifte

69-sett i spor 3 på Solberg

Kipptog med Di2 på Gystad

Gammelt tysk passasjertog