1. mai 2014

6 medlemmer og en ung gjest var tilstede. Vi jobbet blant annet med oppstillingsområdet, kjøkkenkroken, kobling av ledninger og sporlegging på Sigdal. Innervinduene i sosialrommet ble demontert. Listverk ble limt på plass i kjøkkenkroken. Et tog ble også prøvekjørt.

En ny veksel med tilhørende motor ble montert inn

Den siste skinnebiten ble limt på plass

Våren er kommet – her symbolisert ved fjerning av innervinduer