Torsdag 24. april 2003

Kjørekveld. Bra fremmøte, flere gjester og hele 12 medlemmer innom i løpet av kvelden. Thomas, en av våre juniormedlemmer, fylte 16 år og hadde med seg kake!
Denne gang hadde vi godt med kjørekontrollere og med noen tildels lange tog, var det flere tilløp til kødannelser på sporet.