28. oktober 2010

Kjørekveld, med 13 medlemmer og en del gjester innom. Mye fine tog også denne gangen, fra Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Sveits og USA. Referenten hadde dessverre glemt kameraet hjemme denne kvelden, så bildene som vises er tatt med mobilkamera.
Vi forsøkte denne gang å begrense mengden av tog samtidig på sporene ved å tillate maks ett togsett av gangen pr. person. Det forhindret allikevel ikke at alle 6 togsporene på Solberg stasjon til tider var fylt opp. Men trafikkavviklingen gikk greit, og de siste togene ble pakket ned før midnatt.

"Lokalen" tar opp passasjerer på Gystad stasjon

To skiftemaskiner på Solberg

Oversikt over Solberg stasjon

Mange tog også på godsområdet