9. juni 2011

11 medlemmer møtte. Det ble bl.a. jobbet med montering av graver i lokstallen, rammeverk til oppstillingsområdet, diverse stillverk, fjellskråning mellom smal- og normalspor samt noe prøvekjøring av materiell. Det var ingen nattskift denne gang heller, sistemann dro hjem litt etter midnatt

En lang fjellskråning blir til

Det ble gjort plass til de to første gravene i lokstallen