10. august 2017

16 medlemmer møtte til byggekveld. Vi fikk bygget oversiden av sportraseen opp til smalsporstasjonen, utplassert 19 apparatskap, koblet litt vekselmotorer og fikk lagt grus på veien forbi Myra Gartneri. En rekke tog ble også kjørt.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Grusing av vei forbi Myra Gartneri

Sportrasé ved smalsporstasjon

Ett av de 19 apparatskapene som ble montert