Torsdag 21. desember 2006

4 medlemmer møtte. Som sist ble det mest prat, men også tid til litt togkjøring og landskapsbygging. Og som sist uke var det landskapet rundt lokstallen på Rognmo som ble viet oppmerksomhet. Nattskiftet gav seg tidlig denne gang, ved midnatt. Nytt landskap i for- og bakkant av bildet.