27. juni 2019

Kjørekveld, med 10 medlemmer og en gjest til stede. Det forholdsvis lave fremmøtet til en kjørekveld å være skyldes nok at sommerferiesesongen har startet. Mesteparten av togene denne kvelden var norske, og stasjonene ble stort sett holdt ubemannet. Ved 2330-tiden var de fleste togene blitt pakket ned i sine esker igjen.

Godstog med Hectorrail-lok

To damploktrukne godstog på Solberg

Fra smalsporområdet

NJK sin nye godsvogn var på plass

Dieselpåfylling på Rognmo

Et godstog har ankommet spor 2 på Rognmo

En Cargonet El16 venter på tur…

Smalsporbanen ble trafikkert av Thamshavnbanens kongevogn

Et kipptog med stein venter i spor 50 på Solberg

Enden på et godstog med mye drikkbar last

Ikke alle godtog var like lange