6. mars 2014

Hele 14 medlemmer møtte til byggekveld. Vi fikk kanskje ikke gjort så mye som arbeid som antallet mennesker skulle tyde på, men vi fikk koblet en del ledninger og utstyr på oppstillingsområdet, kommet videre med bakgrunnen ved Solberg og kommet litt videre med Larsens Tapperi. Sist, men ikke minst ble det jobbet ganske intensivt med kjøkkenbenken, og bl.a. benkeplate og lyslist ble montert opp. Noen tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte sitt arbeide etter midnatt.

Lys og benkeplate kom på plass

Ledninger ble koblet på oppstillingsområdet

Også under Mjøndalen ble det jobbet med kobling