23. mars 2017

Godt fremmøte også denne gang, med 16 medlemmer og 3 gjester innom. Av kveldens oppgaver kan nevnes arbeid med fjernstyringen, oppheng av bilde over branntomten, litt detaljering og arbeid med plattform på Sigdal. En god del tog ble også prøvekjørt, Så ble det ryddet og støvsuget foran neste ukes kjørekveld.

Brannbildet er på plass over Kalkfabrikken

Prøvekjøring med Di4 og Di6 på Rognmo

Nye stasjonsskilt ble hengt opp på Solberg