24. mars 2016

En ekstra kjørekveld på Skjærtorsdag trakk 7 medlemmer og 2 gjester til klubblokalet. Det ble en god avvikling av trafikken med en passende mengde tog på sporet.
De siste pakket sammen og dro hjem rett før midnatt.

Britisk godstog på Solberg Skifte

Dovregubben på Solberg med en rekke teakvogner på slep

En type 15 tøffer gjennom spor 2 på Solberg

Britisk passasjertog på Rognmo

En enslig Skd224 i stallen

Di3 ved Solberg godshus

Kryssing mellom passasjer- og godstog

El18 med B7-vogner

El13 med B3-vogner

Skd224 og Skd220

Di4 på Mjøndalen

Kullfylling på en type 63 på Rognmo