31. januar 2019

Årets første kjørekveld i DMJK, med 20 medlemmer og en gjest til stede. Mange folk og mye tog. Utover kvelden stilnet trafikken av, og de siste medlemmene dro hjem før midnatt.

Svenske med tankvogner

Britisk tog gjennom Solberg

Møte på Mjøndalen

«Sjokoladetoget» var på farten

69-sett venter på innkjør til Solberg

Di3 med gods på Solberg

Stortysker på Solberg

En gammel motorvogn på Rognmo

Tysk godstog på Mjøndalen

Ren vogn – skittent lok…

Di2 på Rognmo

Transport av losjivogn

Skd224 med tømmer til høvleriet

Tysk 110-lok med passasjervogner

Original last

Stopp i spor 2 på Mjøndalen

En motorvogn på Solberg

69-sett i spor 1 på Mjøndalen