6. desember 2012

7 medlemmer møtte. Det var en ganske kjølig kveld, med starttemperatur på 12 grader inne (-15 ute). Den ene av rensevognene ble reparert, fjernstyringsarbeidet ble videreført, det ble jobbet med landskap rundt smalspordelen av Solberg og lys ble koblet i smalsporslokstallen. Det ble også kjørt noe tog, før lettsprengte pølser ble servert.
Ingen nattskift denne gang, de to siste dro hjem et kvarter før midnatt.

Arbeid med fjernstyringen

Lys i lokstall og grønt rundt...