3. november 2022

Byggekveld, med 10 medlemmer og 1 gjest til stede. Det ble koblet ledninger til spor og vekselmotorer på smalspordelen ved Solberg stasjon, detaljert og koblet lys ved kvartssandtaket, finpusset på det nye krysset som skal erstatte det eksisterende mellom smalspor og normalspor samt gjort litt generelt vedlikehold/detaljering.

Sebedeus Råtemyhr har funnet plass til nok et vrak

Ny propantruck til Høvleriet

Det begynner å nærme seg ferdig ved sandtaket