3. august 2017

10 medlemmer møtte. Vi fikk ikke gjort så mye arbeid denne kvelden, men en rekke tog ble prøvekjørt. Vi fikk avmerket posisjonen for smalsporsvingskiven, gruset plassen til Myra Gartneri samt laget en overgang ved Myra.
Det var ingen nattskift, de to siste dro ved midnatt.

Overgang ved Myra

Gruslagt gårdsplass ved Myra Gartneri

Her skal svingskiven ligge