5. november 2020

Byggekveld, den siste på en stund ettersom vi igjen må stenge klubben for å begrense smitterisiko. 9 medlemmer var til stede. Det ble bl.a. koblet strøm til lysene i direktørboligen i Rognmoåsen, jobbet med ledninger under Rognmo, feilsøkt på noen mystiske spenningsproblemer på smalsporbanen samt bygd en fjellskrent nedenfor Fossli. Et par stykker jobbet med fjernstyringen. Det ble også gjort tilpasninger av underlaget for påsettingssporene bakenfor havna samt gjort litt smådetaljering på enden av Rognmo.
Det var fortsatt aktivitet da referenten dro hjem en knapp halvtime før midnatt.

Trasseen bak havna ble rett opp og delvis festet

Arbeid med signalstyring

Bygging av fjellskrent nedenfor Fossli

Direktøren fikk strømmen slått på

Gresstuster, detaljer «ingen» ser