Torsdag 8. september 2005

8 medlemmer møtte for å rydde, feie og støvsuge i lokalet. Mesteparten av de knuste modulene ble kjørt vekk lørdagen i forveien, de resterende forsvinner denne lørdagen. Det ble ryddet langs traseen for de nye permanente sporene inn mot den planlagte hovedstasjonen. Ryddearbeidet fortsatte til etter midnatt.