21. juni 2018

Byggekveld, med 11 medlemmer og to gjester til stede. Det ble jobbet med spor rundt svingskiven ved Fossli, koblet en del ledninger, sparklet opp vei ved Mjøndalen, snekret bakgrunn ved Rognmo samt revet en steinbru ved Myra. Etter servering av lettsprengte pølser var det kake, servert av dagens bursdagsfeirende. Ut på kvelden ble det ryddet litt foran neste ukes kjørekveld. Vi fikk også et nytt medlem i klubben.

Det ble revet en steinbru ved Myra

Snekring av bakgrunn

GHB har fått eget materiell

Det ble lagt 24 volt fra Mjøndalen frem til Fossli