10. september 2011

Spinderidagen, og vi hadde «åpen dag». Så mange som 15 medlemmer + en medhjelper møtte opp for å drifte anlegget. Det var en mengde flotte norske tog på sporene, alt fra gammelt ærverdig damptrukket materiell til moderne saker. Det var ikke så altfor mange besøkende innom, men vi hadde det gøy allikevel. Trafikkavviklingen gikk stort sett meget bra, bortsett fra noen tekniske problemer som vi til slutt fikk diagnostisert og «fikset».

Skd 200c på vei inn til Solberg

Godsområdet var fylt med kjøreklare tog

Gammelt og nytt

Lokomotiver klare til innsats

BM87 med Gx på Rognmo