23. januar 2020

Byggekveld, med 15 medlemmer til stede. Det ble jobbet med kabling ved Fossli, svingskivestyringen ble lagt inn på stillverket og det ble montert vendesløyfemodul. Det ble også jobbet i området under jernbanebroen ved Myra, med fjernstyringen og med reparasjon av diverse ødelagte detaljer rundt på anlegget. Noen tog ble prøvekjørt og det ble støvsuget og ryddet litt foran årets første kjørekveld, som er 30. januar.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Kabling ved Fossli

Montering av dekaler på Vikingbil og sjåfør

Det arbeides under broen ved Myra