11. august 2016

11 medlemmer møtte til byggekveld. Det kom opp flere detaljer på anlegget, ble jobbet med bakgrunn og plattformer ved Sigdal og ble montert vekselmotorer på smalsporstasjonen for å nevne noen av ukens aktiviteter. Noen tog ble også prøvekjørt og det ble servert lettsprengte pølser.

Smalsporet i tunnelen ble forsøkt renset

Vekselmotorer under smalsporstasjonen

Basis for plattform ved Sigdal

Det gror til med noen busker

En godt bedugget ung mann som bare MÅ tømme tanken