1. mars 2012

15 medlemmer stilte til denne byggekvelden, og vi hadde besøk av to unge entusiaster fra hhv. Bergen og Hønefoss.
Av kveldens arbeid kan nevnes maling av de restererende smalsporene på Solberg, maling av skråning utenfor Solberg, montasje av stillverkskasse til Larsens Tapperi samt montasje av malt bakgrunn ved fjellet utenfor Solberg. Sistnevnte arbeid ga et voldsomt kvalitetsløft for anlegget, som bilde under viser. Vi pakket ut en eske med diverse MJ- gaver som generøst er gitt til klubben. Det ble også i løpet av kvelden prøvekjørt en del tog.
Det ble ingen sen kveld for nattskiftet denne gang.

Ny bakgrunn og nymalte smalspor...

Nymalt skråning ved Solberg

Stillverkskasse ved Larsens Tapperi