2. februar 2019

6 personer stilte til en kjørelørdag for å sjekke ut diverse materiell. Det gikk i norsk og svensk med til dels laaange tog. Kjøringen ble kun avbrutt av den obligatoriske kaffe og kakepause(ne). Referenten forlot lokalet litt tidlig slik at han ikke kan rapportere når sesjonen ble avsluttet.

Tekst: Bodvar Haugland
Fotos: John Eliassen og Bodvar Haugland

El11 med gods på Solberg

Et lite uhell ved svingskiven på Solberg Skifte

Lastsikring er viktig

Motorvogn på Rognmo

Fra Rognmo

Skifting med El10 på Solberg Gods

Forspannslok?

Passasjertog med El11 på Mjøndalen

Arbeid overalt på Solberg gods

Svensk gjestarbeider ut av dimman

Enslig godsvogn på Fossli. Hvor er toget?

En svenske i arbeid

En norsk godsslerke

En amerikaner går og en står

El11 klar til oppgaver

Forskjellige typer tankvogner

Hånd fra oven sjekker

Plassering av vogn