11. november 2023

6 medlemmer møtte til en uformell kjøre- og skravlesesjon på lørdag formiddag. Det var norske, tyske og amerikanske tog å se på sporene, samt et kanadisk damplok.

El10 med arbeidstog

El11 med godstog

Avsporing med en BFV-1 i grusen

3 x Di3 ved lokstallen på Solberg Skifte

Amerikansk RS-2 med godstog

2 amerikanske skiftemaskiner på Solberg Skifte

2-10-2 fra Canadian National

Di3 i lokstallen på Rognmo