Torsdag 1. juni 2006

5 medlemmer tilstede, som fortsatte arbeidet på landskap, ballastering, stillverkskasser og elektriske koblinger. Bildene viser ledningskobling i «verkstedet» og landskapsarbeider utenfor Rognmo stasjon. Når referenten dro hjem ved midnatt var det fortsatt to arbeidere igjen.