8. juni 2017

14 medlemmer møtte. Vi arbeidet blant annet med sporlegging på smalsporstasjonen, plattformen på Sigdal, plassering av et hus ved Mjøndalen samt utplassering av flere fugler. Noen tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Nytt hus ved Mjøndalen

Sporlegging på smalsporstasjon

Plattformen til Sigdal er snart ferdig