3. august 2022

Da har vi kommet inn i en ny måned og det var klart for den tradisjonelle seniorsamlingen. Det var fem som møtte opp samt 4 besøkende. Trafikken ble til tider intensiv og den gikk stort sett uten uhell. Det ble fortært kake med kaffe til normal tid. I to-tiden forlot de siste lokalet. Materiellet besto av norske modeller kun innblandet et tysk ‘låne’lok.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Trafikk på Solberg med damp og el

Lok venter på innsats

Et lånelok hjelper til

Godstog på Mjøndalen