24. september 2020

Kjørekveld, med 8 medlemmer til stede. Det var som vanlig mest norsk materiell å se, men noe svensk lot seg også observere. Siden vi ikke var så mange lot vi stasjonene være ubetjente. Det ble kjørt tog utover kvelden, bare avbrutt av pauser for kaffe, is og konfekt. De to siste pakket sakene sine og dro hjem ved 23-tiden.

En av de mange Di3-maskinene denne kvelden

Containertog gjennom Solberg

Uvanlige vogner bak en Cd66

Passasjertog med 26c 436

Passasjertog med 26c 436

Passasjertog trukket av Di3

Møte mellom liten og stor på Gystad

73-sett på Solberg

El16 med passasjervogner

Vedlikehold av en Stortysker

Type 21 på tur

Di3 i spor 1 på Mjøndalen

Godstog trukket av en Gammeltysker

«Losjivogn» ved Solberg

El10 skifter på Solberg gods

Mye materiell ved lokstallen